• Home
  • Privacyverklaring

Privacyverklaring

insert image

Assurantiekantoor Strijker B.V., gevestigd aan Korte Woldpromenade 27 8331JK Steenwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens:

Assurantiekantoor Strijker
Korte Woldpromenade 27
8331JK Steenwijk
0521 52 12 98
info@assurantiekantoorstrijker.nl
https://www.assurantiekantoorstrijker.nl/

Persoonsgegevens die wij verwerken

Assurantiekantoor Strijker verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en het doel van de verwerking:

Persoonsgegevens Doel
Voor- en achternaam – Om u te identificeren
– Voor de aanvraag van een verzekering of bancair product
– Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
Geslacht
– Om u te identificeren
– Voor de aanvraag van een verzekering of bancair product
– Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
Geboortedatum – Om u te identificeren
– Voor de aanvraag van een verzekering of bancair product
– Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
Geboorteplaats
– Om u te identificeren
– Voor de aanvraag van een verzekering of bancair product
– Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
Telefoonnummer – Om contact met u op te nemen
Emailadres
– Om contact met u op te nemen
Bankrekeningnummer
– Voor betalingen
– Voor de aanvraag van een verzekering of bancair product
– Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
Inkomen – Voor de aanvraag van een inboedel-, inkomesnverzekering en bancair product
– Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Assurantiekantoor Strijker verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Voor de aanvraag van een aantal verzekeringsproducten zijn wij ook gegevens nodig van personen jonger dan 16 jaar. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@assurantiekantoorstrijker.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Assurantiekantoor Strijker verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– In enkele gevallen zijn wij wettelijk verplicht om het BSN te verwerken


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Assurantiekantoor Strijker bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens
Bewaartermijn
Reden
Voor-en achternaam
Duur van de overeenkomst,
maar minimaal 5 jaar
Wettelijke verplichting
Geslacht Duur van de overeenkomst,
maar minimaal 5 jaar
Wettelijke verplichting
Geboortedatum Duur van de overeenkomst,
maar minimaal 5 jaar
Wettelijke verplichting
Geboorteplaats Duur van de overeenkomst,
maar minimaal 5 jaar
Wettelijke verplichting
Telefoonnummer Duur van de overeenkomst Om te kunnen voldoen aan onze zorgplicht
Emailadres Duur van de overeenkomst Om te kunnen voldoen aan onze zorgplich
Bankrekeningnummer Duur van de overeenkomst,
maar minimaal 5 jaar
Wettelijke verplichting
Inkomen Duur van de overeenkomst,
maar minimaal 5 jaar
Wettelijke verplichting
BSN Duur van de overeenkomst Wettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden

Assurantiekantoor Strijker verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Assurantiekantoor Strijker blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Met een verzekeraar sluiten wij geen bewerkersovereenkomst, omdat zij ook verantwoordelijk zijn voor uw persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Assurantiekantoor Strijker gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Assurantiekantoor Strijker en heeft u het recht op gevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@assurantiekantoorstrijker.nl.

Assurantiekantoor Strijker wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Assurantiekantoor Strijker neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@assurantiekantoorstrijker.nl.