• Home
  • Voorzieningenfonds

Voorzieningenfonds

Veel ondernemers hebben niets of onvoldoende geregeld bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering
(AOV) is vaak erg duur. Diegenen die wel een AOV hebben, krijgen soms op voorhand al uitsluitingen, zodat ze voor bepaalde dingen alsnog niet verzekerd zijn.
 

Het VoorzieningenFonds heeft hiervoor
de oplossing. Wij denken dat dit mogelijk iets voor u is.
 

Wij hebben het VoorzieningenFonds
gevraagd een presentatie te geven voor onze relaties. 

U ziet de presentatie in het bijgevoegde filmpje.

Het voorzieningenfonds zal op 01-04-2020 worden opgericht.
U kunt zich nog steeds inschrijven voor dit voorzieningenfonds.